Pieteikties
lv
F.A.Q.
Kādā vecumā ir iespējams sākt mācīties?
Jums jābūt vismaz 18 gadiem
Kad sākas mācības?
Vidusskolu un ģimnāziju šī kalendārā gada absolventiem mācību sākums – septembris.
Citiem absolventiem – jebkurā laikā.
Vai man jākārto iestājeksāmeni?
Iestājeksāmeni nav jākārto. Jums tiks piedāvātas pārrunas.
Vai es varu izvēlēties mācību formu?
Jā, jums ir iespēja izvēlēties mācību formu atkarībā no mācību programmas.
Kādā valodā notiek mācības?
Mācības notiek latviešu un angļu valodā.
Vai ir prasības attiecībā uz angļu valodas prasmju līmeni?
Jums jāprot angļu valoda vismaz Pre-Intermediate līmenī.
Cik maksā mācības?
Mācību maksu jūs varat uzzināt mūsu tīmekļa vietnē sadaļā Mācības.
Vai mācību pārtraukšanas gadījumā man tiks atdota samaksātā mācību maksa?
Noteikumi, kārtība un kompensācijas summa tiks norādīta mācību līgumā.
Kādi ir noteikumi ārzemju studentu uzņemšanai?
Jums jābūt vismaz 18 gadiem,
- iesniegt pieteikumu
- iesniegt skolas prasītos dokumentus
- iziet angļu valodas testu
- iziet pārrunas
Vai palīdzat nokārtot vīzu uz mācību laiku?
Jā, mēs palīdzam nokārtot vīzu.
Kur es dzīvošu, mācoties skolā?
Jūs dzīvosiet studentu pilsētiņā.
Vai var mācības jūsu skolā apvienot ar darbu?
Tas ir iespējams, ja to atļauj jūsu statuss studiju valstī. Sīkāka informācija būs atkarīga no
izvēlētās mācību formas un programmas.
Vai sniedzat atbalstu prakses iziešanā manā izvēlētajā profesijā?
Jā, mūsu skola sniedz atbalstu prakses iziešanā.
Vai man, ja būs nepieciešamas, būs pieejamas papildus konsultācijas?
Jā, jums būs pieejamas plaša spektra konsultācijas specializētajos priekšmetos.
Kādus dokumentus es saņemšu pēc jūsu skolas mācību programmas pabeigšanas?
Noteiktas formas izglītības iestādes diplomu.
EASA Part-66 (European Union Aviation Safety Agency) sertifikātu.